• درب دهانه 28 میلیمتر استاپردار ویژه بسته‌بندی بطریهای محتوی مایعات گازدار (نوشابه، دوغ، آبمیوه و ...)